PRINT | CLOSE WINDOW

Tựa Trầm Hương

Ngọc Linh

ÐK. Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa. Con xin dâng lên (Con xin dâng lên). Con xin dâng lên (Con xin dâng lên) lễ vật tâm thành, là đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên, ngàn khúc ca tuyệt vời. Ca khen, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời. 

1. Con chắp hai tay khẩn cầu. Nguyện xin dâng về Cha này đây xác thân linh hồn. Tình yêu vững niềm sắt son. Bao hy sinh trong đời đã qua. Bao gian nan ngày mai sẽ đến tiến dâng về Cha. 

2. Như nến lung linh sáng ngời, đời con như bài ca dệt bao ước mơ nồng nàn. Ðẹp bao ý tình hiến dâng. Ðây tin yêu đoan nguyền thủy chung. Ðây tâm tư buồn vui kiếp sống tiến dâng về Cha.

HOME